X

Nokas har bytt namn till Avarn Security
Avarnsecurity.se

Gå till avarnsecurity.se »

Nokas fortsätter med kontanthantering

Fortsätt till Nokas.se »

Organisation

Nordens är en Nordisk organisation med tre affärsområden

Nokas affärsområden

Inom norden erbjuder vi följande tjänster.

  1. Automatiserade lösningar och outsourcing av kontanthantering genom "managed Services" för Retai och Bank
  2. Bankoberoende uttagsautomater (IAD - Independent ATM deployer)
  3. Traditionell kontanthantering och värdetransport. 

 

I sverige erbjuder vi numera endast tjänster relaterade till uttagsautomater. Vi har en egen flotta av maskiner ståendes på allmänna platser och i butiker. Den svenska organisationen består av en förvaltande och säljande enhet. Förutom mycket kunskap om den svenska marknaden så finns också god kundskap i teknik, regelverk och finansiering vilket är basen i verksamheten. 

I Norge sitter vår kompetenta optimerings- och övervakningsfunktion central för att säkerställa att maskinerna, oavsett land, har hög grad av öppentid och säkerställer att maskinera optimeras och är så kostnadseffektiva som möjligt. Förutom öppentid så är kostnadsminimering en viktig nyckel i att driva lönsamma automater. Bland annat tittar vi på rätt sedelmix i maskinerna liksom volym och påfyllningsfrekvens

Kombinationen av kostnadsminimering samt smarta finansieringslösnigar gör att vi kan erbjuda attraktiva uttagastjänster till butiker, torg och även banker. 

 

Se även