X

Nokas har bytt namn till Avarn Security
Avarnsecurity.se

Gå till avarnsecurity.se »

Nokas fortsätter med kontanthantering

Fortsätt till Nokas.se »

Industri och verkstäder

Med oss som leverantör kan du ägna dig åt din kärnverksamhet

Produktion utan onödiga avbrott

Bidrar till en säker produktion

Nokas väktare och skyddsvakter ansvarar varje dag för inpassering, receptioner, säkerhetskontroller, kontroll av brandskydd och avsökning av gods, för att nämna några exempel. Allt för att säkerställa att inga avbrott i produktionen sker och för att hålla en hög nivå på säkerheten.

Vi ansvarar även för det tekniska

Med ett passagesystem och kameraövervakning över entréområden och känsliga punkter, har du alltid kontroll över vad som händer och sker i verksamheten. När arbetsdagen är slut kan du känna dig trygg med att ordentliga lås, ett aktiverat inbrottslarm och godkänt brandlarm bevakar verksamheten och skyddar mot stölder och brand, vilket kan leda till produktionsbortfall.

Nokas erbjuder även ensamlarm vid skiftgångar med mindre personalstyrkor på olika tider av dygnet.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information